Pływanie wyczynowe

Ważną a nawet najważniejszą rzeczą jest tutaj planowanie nie tylko pojedynczego treningu, ale całego makrocyklu treningowego. Zadaniem głównym powinno być wytyczanie kierunku postepowania z grupą sportową, dostosowanie metod trenigowych, stopniowanie trudności.

Trening sportowy to także przygotowanie młodego człowieka do odpowiedzialnego dorosłego życia oraz czekających go trudności i przeciwności. Trening sportowy odbywa się w trzech grupach - juniorskiej, seniorskiej oraz masters. Planowany przez kadrę trenerską rozwój zawodników został ukierunkowany do osiągania sukcesów sportowych nie w wieku juniorskim ale seniorskim. 

Zawsze pod ręką