Nauka pływania

Najważniejszą kwestią w nauce pływania jest oswojenie przyszłego pływaka z wodą. Przyswojenie ciała do nowego środowiska odbywa się podczas zajęć w formie ciągu następujących po sobie ćwiczeń które zostały dobrane przez kadrę trenerską z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami różnych kategorii wiekowych. Pozwala na naukę wszystkich stylów pływackich, skoków startowych, nawrotów, podstaw, nurkowania i ratownictwa.
    Kadra instruktorów i trenerów dostosowuje naukę pływania do poziomu umiejętności, wieku dziecka, sprawności psychofizycznej oraz uwzględnia,
-  rozwój fizyczny dziecka,
-  poprawę poziomu wydolności fizycznej i zwiększenie siły mięśniowej
-  podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu,
-  podwyższanie możliwości aerobowych organizmu.
    
Celem nauki pływania przez naszą kadrę jest:
–    oswojenie ze środowiskiem wodnym, przezwyciężanie lęku przed wodą oraz przed  głęboką wodą    
–    ćwiczenia wypornościowe
–    leżenia w pozycji na piersiach i na plecach z pomocą i bez pomocy,
–    poślizgi w pozycji przodem i tyłem,
–    ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia napędowe ,
–    skoki elementarne, skoki startowe, start do pływania na grzbiecie,
–    korygowanie wad postawy,
–    kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku i poziomu umiejętności.

Nauka pływania odbywa się w zależności od poziomu zaawansowania uczestników.

Na naukę pływania przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat i starsze.


 
    


Zawsze pod ręką