Doskonalenie pływania

Klub Just Swim Jelenia Góra umożliwia doskonalenie pływania we wszystkich stopniach zaawansowania, niezależnie od wieku, każdy bez względu na reprezentowany przez siebie poziom umiejętności pływackich otrzyma odpowiedni zestaw ćwiczeń i zadań ruchowych potrzebnych do własnego, indywidualnego rozwoju swoich umiejętności pływackich.
•    naukę nieznanych technik pływackich
•    poszerzenie wiedzy z zakresu pływania
•    poprawę poziomu wydolności fizycznej
•    zwiększenie siły mięśniowej
•    zwiększenie wytrzymałości mięśniowej
•    zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych, związanych z ćwiczeniami fizycznymi   dającymi poczucie wzrastajacej sprawności własnego ciała

•    wzrost lub utrzymanie się dostatecznego poziomu nieswoistej odporności przeciwzakaźnej
•    poprawę sprawności układu krążenia
•    poprawę sprawności układu oddychania

Doskonalenie pływania:

– zajęcia dostosowane są  do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia:
- podwyższanie umiejętności pływackich dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod,
- prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych,
- podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu,
- nauczenie uczestnika zajęć w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych,
- uświadomienie o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego.

Informujemy że przynależność do grupy zależy od posiadanych umiejętności. Stopień zaawansowania dla osób wstępujących do Klubu oceniany jest w teście umiejętności. Test umiejętności jest bezpłatny.

 

Zawsze pod ręką